قوانین و مقررات

کتابفروشی ایرانی

کتابفروشی ایرانی

قوانین و مقررات:

۱-  هزینه ارسال کتاب بر عهده مشتریان عزیز می باشد. در تهران امکان ارسال به وسیله پیک اسنپ، الو پیک و سایر روشهای انتخابی مشتریان نیز وجود دارد.

۲- کلیه هزینه های پستی و پیک به عهده مشتریان می باشد.

۳- مسئولیت انتخاب کتاب با خریدار محترم می باشد.

۴- کتاب ارسال شده با توجه به مجازی بودن معاملات در کتابفروشی به هیچ عنوان پس گرفته نخواهد شد.