درباره ما

کتابفروشی ایرانی

کتابفروشی ایرانی

همانگونه که مستحضرید کتابفروشی ایرانی با صاحب امتیازی آقای محمدرضا طالبی در زمینه فروش کتاب های مختلف فعالیت می نماید. با توجه به وجود ترافیک در کلان شهرها و لزوم استفاده از شیوه های جدید توزیع کتاب بر آن شدیم کتاب های اساتید و پرفروش را در با افتخار در اخیار خریداران محترم ارائه نماییم. امتیاز کتابفروشی ایرانی مربوط به آقای محمدرضا طالبی می باشد.